НЛП ПРАКТИК

НЛП ПРАКТИК

Курс «НЛП ПРАКТИК»

Курс «НЛП Практик» — це перший рівень у вивченні нейролінгвістичного програмування (НЛП). Він дає базові знання та навички, необхідні для спілкування з оточуючими людьми – з метою досягнення успіху у різних сферах діяльності та особистого життя. Навчання за програмою «НЛП Практик» оріентовані на людей, які бажають самовдосконалюватись, навчатися керувати своїм фізичним та емоційним станом, та впевнено досягати запланованих результатів.  

Мета тренінгу «НЛП Практик»

Тренінгова програма «НЛП Практик» є базовим курсом. Головна мета курсу – навчання основних положень цього напряму психології. Засвоївши техніки НЛП, учасники зможуть на практиці оволодіти рядом ефективних навичок для покращення рівня свого життя, а саме:

«НЛП Практик» для тих, хто прагне досягти успіху в бізнесі, управлінців різного рівня, та менеджерів, юристів, психологів та психотерапевтів, лікарів будь-якої спеціалізації, та просто людей, які прагнуть самовдосконалення та швидкого досягнення успіху.

 • ефективно спілкуватися з оточуючими та швидко вирішувати поставлені перед собою завдання;
 • розуміти, як влаштований та функціонує мозок людини, що таке свідоме та несвідоме;
 • застосовувати методики нейролінгвістичного програмування, що дозволяють керувати мисленням інших;
 • правильно ставити цілі та визначати найбільш ефективні шляхи їх досягнення;
 • вибудовувати грамотну стратегію дій, гнучко реагувати на будь-яку зміну поточної ситуації;
 • розкривати свої потенційні здібності та використовувати їх для досягнення позитивних результатів у роботі, бізнесі та приватному житті;
 • розуміти себе, свій стан та бажання, а також мотиви, поведінку та справжні наміри інших людей;
 • організовувати власні думки та емоції, спілкування та поведінку таким чином, щоб ефективно впливати на кінцевий результат;
 • впливати на поведінку оточуючих для досягнення своєї мети;
 • будувати довірчі стосунки з людьми та підтримувати їх;
 • розпізнавати маніпуляцію щодо себе та правильно реагувати на неї;
 • володіти інструментами та техніками НЛП.

Формат тренінгу «НЛП Практик»

Програма стандартного сертифікаційного курсу «НЛП Практик» складається з 5 ступенів (сигментів), кожний з яких складає 28 академічних годин. Між теоретичними та практичними заняттями кожного ступеня, слухачам дається час (3-4 тижні) на самостійну роботу.

 На курсі «НЛП Практик» ви навчитеся:

 • основам ефективної комунікації;
 • розуміти людей і створювати з ними довірчі стосунки, дізнаєтеся, як говорити з людиною зрозумілою їй мовою та повести її за собою;
 • розуміти себе та свої власні цінності;
 • розуміти інших людей та знати секрети дієвого впливу на різні категорії;
 • правильно ставити цілі та досягати їх;
 • керувати власним емоційним станом та емоціями інших людей; 
 • дізнаєтеся про базові пресупозиції НЛП та як застосовувати їх у власному житті;
 • освоїте навички звільнення від обмежуючих переконань, ; 
 • освоїти на практиці методи управління конфліктними ситуаціями;
 • дізнаєтеся про методи захисту від маніпуляції, спрямованих на вас;
 • навчитеся застосовувати методи вирішення внутрішніх протиріч; 
 • дізнаєтеся про методи психотерапевтичної роботи з фобіями та алергіями;
 • ознайомитись з основами трансу, засвоїти навички навіювання та роботи з підсвідомим.

Сертифікат

По закінченню навчання, після успішного складання іспиту, видається Сертифікат, який свідчить про компетентність спеціаліста в галузі НЛП на теоретичному та практичному рівні.

Зміст сертифікації:

Підтвердження практичних навичок та умінь, відповідно до міжнародних стандартів сертифікації «НЛП Практик».

Переваги проходження курсу «НЛП Майстер» у Олександра Томіна

Сьогодні навчання «НЛП Практик» має попит та є поширеною розвиваючою програмою. Основні переваги отримання необхідних знань та навичок у тренера Олександра Томіна:

унікальна програма, перевірена на практиці, яка передбачає інтенсивне освоєння курсу швидко, якісно та експертно;
авторська методика «Побудова довгострокових відносин»;
більший наголос на практичних навичках порівняно з витратами часу на виклад теоретичного матеріалу;
додатковий професійний супровід у навчанні на курсі - ко-тренер Олена Григорук, Майстер НЛП.